<< Back

นิทรรศการ “คชนาทนฤธาตุ”

 นิทรรศการ “คชนาทนฤธาตุ” นิทรรศการศิลปกรรม โดยสล่าวารินท์ ใจจรรย์ทึก

จัดแสดงระหว่าง 9 - 25 กันยายน 2559

ชั้น หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เปิดนิทรรศการ กันยายน 2550 เวลา 18:00น.

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเขมชาติ เทพไชย อดีตผู้อำนวยการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการ “คชนาทนฤธาตุ”